Jacek Lipowczan

Magical Dreams

Jacek Lipowczan - Magical Dream

Publikacje & krytyka...

"Bardzo często prezentowane publiczności na całym świecie obrazy Jacka
Lipowczana są trudne w odbiorze dla postronnych widzów. Artysta tworzy
wizjonerskie, a zarazem hermetyczne przedstawienia.
Symbolika języka malarskiego, którą kreuje na własne potrzeby może
wydawać się satyrycznym komentarzem do wydarzeń społeczno-politycznych.
Jednak są to tylko pozory. Archetypiczne figury, postacie zaczerpnięte
z rysunku satyrycznego, ilustracji czy filmu animowanego stanowią intertekstualny
kolaż, na który należy spojrzeć w szerokim kontekście.

Sceny w wielu przypadkach rozgrywają się na tle nierealnych pejzaży i pomieszczeń. Wprowadzają widza w świat iluzji i marzeń sennych. Głównym wątkiem obrazów są na ogół wydarzenia o zabarwieniu politycznym lub wizjonerskim, skupiające wokół siebie wiele tajemniczych rekwizytów rodem z teatru. Bohaterami prac są hierarchowie kościelni, błaźni, żołnierze czy urzędnicy państwowi, którzy pod kulturowymi maskami skrywają swoje słabości. Stają się synonimem społeczeństwa, uwikłanego w groteskowe sytuacje. Satyryczne sceny, odzwierciedlają ambiwalencję świata, która często obliguje jednostkę do chaotycznych zachowań podyktowanych kolidującymi ze sobą interesami polityki, religii, władzy i sztuki. Rzeczywistość zmusza do ciągłej gry i zabawy w teatr. Każdy ma do odegrania swoją rolę. Realne i nierealne walczą ze sobą w świecie wykreowanym przez artystę. Manifestują napięcie związane ze zmaganiem się podmiotu z otaczającym światem.

Przedstawienia, które tworzy Jacek Lipowczan można zaliczyć do realizmu surrealistycznego, jednak pomimo nadrealistycznej stylistyki obrazy osadzone są w autentycznym świecie. Pozornie bawią i cieszą oko bajkową stylistyką, jednak po dłuższym obcowaniu ujawniają prawdy dotyczące rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Często prawdy te nie są pochlebne, odnoszą się do naszych słabości i paradoksów codzienności, dlatego też twórczość Lipowczana może wydać się niepokojąca w swojej formie. "

Justyna Tomczak

"Perfekcjonista. Maluje bez pośpiechu, a każdym kolejnym pociągnięciem pędzla wprowadza nas do "niepokornego świata" bajki ... która na pierwszy rzut oka potrafi rozbawić i rozśmieszyć, jednak po chwili ujawnia przed nami głęboko skrywane słabości ludzkiego charakteru. Forteca Twórczości Jacka Lipowczana oparta jest na niezwykle solidnym fundamencie. Na detalu. To poszczególne fragmenty nadają rytm każdej z opowieści zawartej w pracach Artysty, które zaskakują wieloznacznością.
Oscylując między realizmem a fantazją zdają się nie znać granicy czasu i przestrzeni."

Sylvia Salamaj

"Jacek Lipowczan jest przedstawicielem stylu malarskiego, który można okreslic jako realizm surrealistyczno-fantastyczny. Jego obrazy cechuje niewiarygodna fantazja, pozostawiajaca jednocześnie wiele miejsca dla własnej fantazji odbiorcy.

Z manierą zbliżoną niemalże do starych mistrzów, nakłada olej na deskę w długim procesie, warstwa po warstwie. Podobnie odbieramy jego obrazy, krok po kroku poznajemy przedstawioną scenę, stopniowo odkrywamy coraz więcej detali, drobiazgów, szczegółów i niuansów, przez co jesteśmy zmuszeni do bardzo dokładnego spojrzenia.

Częstokroć są to nagle otwierające się przestrzenie, które potem ulegają ukryciu. Odkrywamy coraz więcej wspólnych motywów lub powiązań – jak np. szachownicę lub elementy górzystego krajobrazu. Widoczne są tu być może wpływy włoskiego renesansu. Niektóre elementy pozwalają się interpretować w sposób oczywisty, ale gdy skoncentrujemy się na jednym szczególe układanki, zauważamy, ze brak jest nam pozostałych elementów, że bez nich nie zobaczymy całości.

Taki jest też zamiar Jacka Lipowczana – każdy może tutaj popuścić wodze swojej własnej fantazji. Zajmuje nas ona tak długo, jak wiele jest miejsca na własne skojarzenia i idee. Artysta nie chce się sam wypowiadać na temat swych prac, uważając, że każdy zobaczy w nich coś innego."

wg. Stefanii Sauerhöfer

"Jack Lipowczan jest artystą niepokornym i zaskakującym. Wyraża siebie. Po swojemu ukazuje własne fascynacje, przeżycia i niepokoje. Jego sztuka w dużej mierze ma charakter ludyczny."

Intrygują go, oprócz rozmaitych sytuacji w Europie, które ironicznie komentuje, przede wszystkim: natura czasu - od starożytności problem filozofów - co uobecnia w dowcipny sposób w swoich obrazach; podróż, będąca symbolem ludzkiego życia oraz gra z czasem i losem.

Malarz w swoich przedstawieniach scala przeciwstawne realności zarówno świata zewnętrznego, świata kultury, jak i wewnętrznego reprezentowanego przez przeżycia, marzenia i sny. I co istotne, adaptuje poetykę gatunków kojarzących się ze sztuką popularną (rysunek satyryczny, ilustrację komputerową, film animowany) do własnych potrzeb, a tym samym podporządkowuje system wartości kultury popularnej kulturze "wysokiej".

Koherentne układy wizualne zawarte w metaforycznych obrazach Lipowczana zdają się nie poddawać rozbrojeniu semantycznemu. Niemniej mam wrażenie, że artysta – jak to powiedział Rene Magritte – za pomocą malarstwa chce uczynić myśl widzialną."

Andrzej Haegenbarth

Jacek Lipowczan - Malarstwo